Läsforskning
 

  • På den här sidan samlar vi material som riktar sig till olika målgrupper som vill ha information om läsning på ett teoretiskt plan.

 

  • Ordförrådet är en lista med förklaringar till begrepp som man ofta stöter på när man tar del av läsforskning. Du kan själv skicka in begrepp som saknas.

 

  • Under rubriken litteraturpedagogik hittar du material som handlar om läsning i skolan - ända från småbarnsfostran till andra stadiet.

 

  • Den allt viktigare medieläskunnigheten har en egen kategori där vi samlar forskning om bl.a. digitalt läsande.

 

  • Här hittar du forskning om både bibliotekens och skolbibliotekens roll i det läsfrämjande arbetet.

 

  • Också föräldrar hittar viktig information om hemmets betydelse för barnets läsutveckling här.

 

  • Att lägga ett genusperspektiv på läsandet är vanligt i dagens forskning och debatt. Här samlar vi akuella texter om det.