Här samlar vi länkar till tidskrifter som handlar om barn- och ungdomslitteratur, läsning och liknande ämnesområden.

Bookbird är en internationell tidskrift om barnlitteratur som ges ut av IBBY (The International Board on Books for Young People). IBBY-bladet ges ut av lokalavdelningen i Sverige och går att läsa på webben.

Opsis barnkultur är en tidskrift som handlar om barn- och ungdomskultur i Sverige och resten av världen.

Vinski är en finskspråkig tidning om böcker som riktar sig till barn mellan 7 och 12 år. Lukufiilis är Vinskis motsvarighet för ungdomar i åldern 13 til 18 år.