Här samlar vi länkar till tidskrifter som handlar om barn- och ungdomslitteratur, läsning och liknande ämnesområden.

Bazar Masarin är ett svenskt webbmagasin om barn- och ungdomslitteratur. Det första numret gavs ut i augusti 2015 och har temat farlighet.

Bookbird är en internationell tidskrift om barnlitteratur som ges ut av IBBY (The International Board on Books for Young People). IBBY-bladet ges ut av lokalavdelningen i Sverige och går att läsa på webben.

Onnimanni är en finskspråkig tidskrift om barn- och ungdomslitteratur som ges ut av Finlands barnboksinstitut.

Opsis barnkultur är en tidskrift som handlar om barn- och ungdomskultur i Sverige och resten av världen.

Vinski är en finskspråkig tidning om böcker som riktar sig till barn mellan 7 och 12 år. Lukufiilis är Vinskis motsvarighet för ungdomar i åldern 13 til 18 år.