Här tipsar vi om skönlitterära författare som skrivit böcker om läsning.

 

Bloom, Harold (2002). Hur du ska läsa och varför. Wahlström & Widstrand.


”Jag skulle vilja påstå att det är omöjligt att lyssna till en annan människa så som vi lyssnar till en mycket bra bok. Lyrisk poesi, när den är som starkast, lär oss hur vi ska tala med oss själva, snarare än med andra. Den ensamme läsaren tillhör kanske ett släkte i utdöende, men skulle så vara fallet är det mer än ensamhetens njutningar som dör ut. I sista hand besvaras frågan ’Varför läsa?’ med att det bara är ett beständigt läsande som verkligen skapar och sedan vidgar det autonoma jaget. Innan du blivit dig själv, vad gott kan du göra andra?” (Harold Bloom)

 

Lagercrantz, Olof (1985). Om konsten att läsa och skriva. Wahlström & Widstrand.

 

"Vad sker när vi läser? Ögat följer svarta bokstavstecken på det vita papperet från vänster till höger, åter och åter. Och varelser, natur eller tankar, som en annan tänkt, nyss elle rför tusen år sen, stiger fram i vår inbillning. Det är ett underverk större än att ett sädeskorn ur faraonernas gravar förmåtts att gro." (Olof Lagercrantz)

 


Manguel, Alberto (1999). En historia om läsning. Ordfront förlag.

”Manguel visar hur vårt sätt att läsa är nyckeln till hur vi uppfattar världen omkring oss. Av enorm vikt för samhällsutvecklingen är vår förmåga att läsa fort och tyst, en vana vi lagt oss till med ganska sent i historien. Och på ett mer privat plan ser vi hur de böcker som blivit verkligt betydelsefulla för oss speglar vår egen livshistoria.” (Bokens baksida)

 

Mazzarella, Merete (1999). Där man aldrig är ensam. Om läsandets konst. Söderströms.

”Med välvalda exempel ur såväl moderna som klassiska verk, varvade med roliga anekdoter, dryftar hon förhållandet mellan författare och läsare, mellan liv och dikt. [...] Inte minst är Där man aldrig är ensam ett vältaligt inlägg om litteraturens värde. Människans bästa vän, det är hunden, inte boken.” (Bokens baksida)


 

Naipaul, V.S. (2005). Att läsa och skriva. En personlig betraktelse. Wahlström & Widstrand.

”Naipaul reflekterar över läsandets mening och skrivandets villkor, över erfarenhetens förhållande till litterär form och över de insikter som förlöste hans eget skrivande. Inte minst är denna självbiografiska essä ett starkt vittnesbörd från en människa som står mitt emellan tre kulturer – den indiska, den västindiska och den brittiska – och som utifrån denna position försöker skapa sig en identitet.” (Bokens baksida)