"Läsning har format mig till den jag är i dag"

22.04.2015 kl. 14:28
Dagens läskudde fångas av Axel Åhman från humorgruppen KAJ.